Duyurular

2020-2021 Lisans Programlarına Ek KontenJanla Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Aday Listesi

Kayıt yaptıracak adaylar 12 Ekim 2020- 17 Ekim 2020 Tarihleri arasında Yabancı Uyruklu Birimine aşağıdaki belgelerin orijinalleri ve noter onaylı örnekleri ile şahsen ya da vekalet yoluyla başvurabilirler. Vekalet ile kayıt yaptıracak adayların vekillerinin orijinal vekaletnamelerini ve yabancı uyruklu vekillerin pasaportlarını yanlarında getirmeleri zorunludur.

Covid -19 Pandemisi sebebiyle Üniversitemize  kesin kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıramayan kayıt hakları 15 Aralık 2020 tarihine kadar saklı tutulacaktır. Kayıt hakkından yararlanmak isteyen adayların aşağıdaki taahhütnamelerden kendilerine uygun dil seçeneğini ve Türkçesini doldurup imzalayarak pandemikayitgazi2020@gmail.com adresine listelenen belgelerle birlikte göndermeleri gerekmektedir. 15 Aralık 2020 tarihine kadar orijinal belgelerini şahsen ya da vekalet yoluyla ulaştıramayan adayların kayıtları silinecektir.

Lisans Programlarına Şartlı Kayıt Taahhütnamesi (Türkçe)

Lisans Programlarına Şartlı Kayıt Taahhütnamesi (Almanca)

Lisans Programlarına Şartlı Kayıt Taahhütnamesi (İngilizce)

Lisans Programlarına Şartlı Kayıt Taahhütnamesi (Arapça)

 

TAAHHÜTNAMEYLE BİRLİKTE YÜKLENECEK BELGELER

1)Fotoğraf

2)Diploma

3)Diplomanın onaylı çevirisi

4) Denklik belgesi

5)Transkript

6) Transkriptin onaylı çevirisi

7) Pasaportun noter onaylı çevirisi

8)Sınavla başvurulduysa sınav sonuç belgesi