Duyurular

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 AKADEMİK YILI

Kendi İmkânları İle Öğrenim Görecek

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü (Ön Lisans-Lisans Programları)

 

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

* Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2011 yılından itibaren yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleşmesinde kullanılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapmamaktadır. Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde sınav yapmamakta ve diğer üniversitelerin sınav sonuçlarını da kullanmamaktadır.

Üniversitemiz, uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar doğrultusunda yapmaktadır.

 

Kimler başvurabilir?

1- Yabancı uyruklu olanlar,

2- Doğumla T.C. uyruklu olup da İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ile

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge (Mavi Kart) sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. ”hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçerek çift uyruklu olanlar,

4- a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),

    b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),

5- KKTC uyruklulardan, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini tamamlayarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde başvuruda bulunabilirler.

 

BAŞVURUDA KULLANILACAK SINAV, DİPLOMA VE KABUL KRİTERLERİ NELERDİR?

Adayların, aşağıdaki belgelerden birini başvuruya esas belge olarak ibraz etmeleri gerekmektedir:

1- Başvuru kriterlerinde belitilmiş olan Üniversitemiz Senatosunca belirlenen taban puana ya da dereceye sahip olmak,

2- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.

 

Başvuruda Kullanılacak Sınav, Diploma ve Kabul Kriterleriyle İlgili Önemli Notlar:

1- Başvurularda kullanılacak olan uluslararası sınavlar (SAT, ACT) için son iki yıl içerisinde alınmış sonuçlar kabul edilecektir.

2- Cambridge Uluslararası GCE-AL/ASL Sınavları, International Baccalaureate-IB ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucunda elde edilen madalyalar için süre sınırlaması bulunmamaktadır. 

3- Yabancı dilde eğitim veren programlarda öğrenim görmek isteyen adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”nde belirlenmiş olan sınav ve puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.

http://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html

ÖSYM’nin belirlediği sınavlardan yeterli puana sahip olmayan adaylar, Gazi Üniversitesi bünyesinde yapılacak yabancı dil sınavlarına alınacaklardır. Yabancı dil sınav tarihleri, yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin değerlendirme sonuçlarıyla birlikte ilan edilecektir. 

5- Üniversitemizde eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir.

* Herhangi bir programa yerleştirilmiş ve kaydı yapılmış olsa bile, koşulları sağlamadığı tespit edilen adayların kayıtları silinir.

 

 

 BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK ADAYLAR

1- T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2- KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç),

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”ın B maddesinin (a) fıkrasının 2 inci bendinde tanımlananların, (a fıkrasının 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4- Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç),

5- Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın B maddesinin (a) fıkrasının 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

6- Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilenlerin başvuruları kabul edilmez.

 

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

1- 2020-2021 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile öğrenci kabul edilmeyecektir. Başvurularda ilan metninde yer alan Başvuru İçin Kabul Edilen Sınavlar/Diplomalar ve Minimum Puanlar tablosunda yer alan kriterler kabul edilecektir.

2- Adayların başvuruları Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Gazi Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

3- Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez. Değerlendirme, aynı programa başvuruda bulunan öğrencilere ait puanların 100’lük not dönüşümündeki puan sıralamasına göre yapılacaktır. 

4- Komisyon tarafından değerlendirilen başvurular Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından “kesin kabul” veya “kabul edilmedi” şeklinde sonuçlandırılır.

5- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların Üniversite tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınav esasları uyarınca yapılır.

6- Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen adaylar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gazi.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.

 

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Ön lisans ve lisans programlarına yabancı uyruklu öğrenci başvuruları çevrimiçi sistem (international.gazi.edu.tr) üzerinden alınacaktır.

Başvurularla ilgili tüm iletişim e-posta yoluyla kurulacağından adayların geçerli/aktif bir e-posta adresi kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Başvuru formunu doldururken Google Chrome veya Mozilla Firefox kullanmanız tavsiye edilir.

Başvuruda istenilen tüm belgeler; yurt içinde noter, yurt dışında Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce ve pdf veya resim formatında sistemine yüklenmelidir. Her bir yüklemenin 2 MB'ı (2048 KB) geçmemesi gerekmektedir. 

 

Başvuruyu tamamlamak, verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Belgelerin tam ya da uygun olup olmaması adayın kendi sorumluluğundadır. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları reddedilecektir.

 

Yeni bir başvuru oluşturma veya bir başvuruyu onaylama işlemi sadece başvuru tarihleri arasında yapılır. Bununla birlikte sistem, başvuru tarihleri dışında da erişime açıktır fakat başvuru yapılamayacaktır.

 

Başvuru için gerekli belgeler NELERDİR?

1- Adayın başvurusunda kullanacağı sınavdan asgari puana sahip olduğunu gösterir belge,

2- Adayın pasaportunun, kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının örneği,

3- Adayın lise mezuniyet diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

4- Adayın lisede aldığı tüm derslerini ve notlarını gösterir resmi not belgesi (transkript),

5- Yurtdışından alınan lise diplomasının denkliğini gösteren belge, (Yurtdışında Türk dış temsilciliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir.)

6- 4.5x6 cm boyutlarında, renkli, son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, 

7- Sınav ve değerlendirme ücretinin (100 dolar/100 $) yatırıldığını gösteren dekont (Dekont sisteme yüklenmediği takdirde başvuru işlemine devam edilemeyecektir.)

* Kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde, çevrimiçi başvuru sistemine yükledikleri tüm belgelerin orijinalleri kayıt sırasında adaylardan istenecektir.

 

SINAV VE DEĞERLENDİRME ÜCRETİ VE BANKA HESABI:

Başvuru yapacak adayların değerlendirme ücreti olan 100 Doları aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları ve dekontunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

 

BANKA

HALKBANK

ŞUBE ADI VE KODU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 1294

HESAP NO

58100031

IBAN NO

TR 0500 0120 0129 4000 5810 0031

SWIFT KODU

TRHBTR2A

           

* Başvurunun geçersiz olması ya da adayın yerleşememesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TARİHLER

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞVURULAR

22 HAZİRAN 2020

01 AĞUSTOS 2020

SONUÇLARIN İLANI

15 AĞUSTOS 2020

-

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1- T.C. uyruklu adayların nüfus kayıt örneğinin nüfus müdürlükleri, noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,

2- Doğumla T.C. uyruklu olup İçişleri Bakanlığından çıkma izni alanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (Mavi Kart sahipleri) tarafından yapılacak başvurularda, adayın 5203 sayılı Kanunla tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile resmi kimlik belgesinin onaylı örneği,

3- Doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. uyruğuna geçmek suretiyle çift uyruklu olan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın yabancı uyruklu ve Türk uyruklu olduğuna ilişkin resmi kimlik belgeleri ile Türk uyruğuna geçiş tarihini gösterir belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı birer örneği,

4- Adayın başvuruda kullandığı sınav sonuç veya diploma belgesinin aslı, bu belgelerin Türkçe çevirisinin yurtdışında Türk dış temsilcilikleri tarafından veya Türkiye’de ise noterden onaylı örneği,

5- Adayın lise mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Türkçe çevirisinin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya Türkiye’de ise noterden onaylı örneği,

6- Adayın lisede aldığı derslerini ve notlarını gösterir resmi not belgesinin (transkript) aslı ve Türkçe çevirisinin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya Türkiye’de ise noterden onaylı örneği,

7- Yurtdışında Türk dış temsilciliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak yurtdışından alınan lise diplomasının denkliğini gösteren belge.

8- Adayın, varsa Türkçe yeterlik belgesi,

9- Adayın öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olduğunu gösterir maddi güvence belgesi.

10- Adaya ait 4.5x6 cm boyutlarında, renkli ve son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ YURTDIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABULÜNE İLİŞKİN SONUÇLAR İLE BİRLİKTE İLAN EDİLECEKTİR

*  Kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. 

*  Kayıt esnasında başvuru belgelerinin asılları istenecektir.

* Kesin kayıt hakkı kazanan ancak öğrenim vizesi alamadığını Üniversitemize bildiren adaylara resmi kabul mektubu gönderilecektir.

*  Maddi güvence bedeli miktarı ve belgelenme şekli Üniversite tarafından belirlenir.

* Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayın Türkçe düzeyi, eğitim-öğretim yılı başlamadan Üniversite TÖMER Müdürlüğünce belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan Türkçe yeterlilik sınav sonucuna göre belirlenir. C1 düzeyi Türkçe yeterliliğe sahip olmayan adayın TÖMER’e kaydı yapılır. TÖMER’de bir yıl süreli Türkçe eğitimini başarıyla tamamlayan ve Türkçe yeterlilik sınavını geçen öğrenciler kabul edildikleri programda eğitimlerine başlar. Bir yıllık eğitimin ardından Türkçe Yeterlilik Sınavında başarısız olan öğrencilere bir yıl ek süre verilir. TÖMER’e kaydı yapılan öğrencinin kurs ücreti, öğrenim ücretine dâhil değildir. Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlara gelen öğrenciler, iki yıl içerisinde Türkçe yeterliliklerinin B1 seviyesinde olduğunu belgelendirmek zorundadır. Türkçe yeterlilik sınavında başarısız olan adayların kayıt hakkı iptal olur.

 

* Katkı payı ve öğrenim ücretleri; her yıl Bakanlar Kurulunca ilan edilen esaslar doğrultusunda Üniversitemiz İlgili Kurulunca belirlenir. Ücretler Üniversite İlgili Kurulunca belirlendikten sonra Üniversitemiz ana sayfası gazi.edu.tr adresinde ilan edilecektir.