Misyon -Vizyon

Üniversitemiz Misyonu ;

      .Topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; öncü araştırmalarla bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır.

 

Üniversitemiz Vizyonu ;

   .Disiplinler arası ve nitelikli araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi, topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite.

 

Uluslararası Öğrenci Birimi Misyonu;

 

Üniversitemizin yüksek kalite standartları çerçevesinde, uluslarası çeşitliliği sağlayarak, Üniversitemize ve Dünya’ya vizyon sahibi yeni bireyler kazandırmak. Uluslararası Öğrencilerin Üniversitemize ve Ülkemize adaptasyonunu sağlayarak, eğitimlerini uyum ve işbirliği içinde sürdürmelerine olanak vermektir.

 

Uluslararası Öğrenci Birimi Vizyonu:

 

Üniversitemizin kaliteli eğitimiyle ve hiç vazgeçmeyeceği etik değerleriyle, uluslararası çerçevede tanınan bir araştırma üniversitesi olması yolunda ,bilimsel ve  kültürel çeşitliliği sağlayan bir birim.