Personel Görev Tanımı

        Yabancı Uyruklu Birimi Personeline Ait Temel Yetki, Görev ve Sorumluluklar

  • Kendi imkânlarıyla öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere danışmanlık vermek
  • Kendi imkânlarıyla öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularını akademik takvimde belirlenen tarihlerde ve Gazi Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi çerçevesinde kontrol ve kabul etmek.
  • Protokoller çerçevesinde Gazi Üniversitesine gelen öğrencilere danışmanlık vermek.
  • Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslarıyla Gazi Üniversitesine gelen öğrencilere danışmanlık vermek ve ilgili protokol çerçevesinde gazi Üniversitesinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereken işlemleri yapmak.
  • Gazi Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sistemi web sayfasındaki gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılmasını sağlamak,
  • Eğitim Öğretim ve Dışilişkiler Koordinatörlüğü tarafından belirlenen sekretarya işlerini yürütmek,
  • Birimimize atanan Kısmi Zamanlı Öğrencilere koordine etmek
  • Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantajlarını hazırlamak